Välkommen till VIPFlight

Fotografering från ovan!


VIPFlight tar magiska bilder från höjder och ställen som inte är möjliga vid fotografering från fullskala helikopter eller flygplan.

Jag fotograferar med hjälp av radiostyrd multikopter Phantom 4 Professional , det betyder att jag behöver liten plats för start och landning och kan komma och fota med kort varsel.
Allt går att fota enkelt från luften och ger direkt en översikt över objektet.

VIPFLIGHT


VIPFlight har samtliga tillstånd och försäkringar som behövs för att bedriva flygfotoverksamhet

  • UAS tillstånd för kommersiell verksamhet från obemannad luftfarkost, utfärdas av Transportstyrelsen
    – Tillstånd nr UAS1B-619
  • Ansvarsförsäkrade genom Inter hannover
    – Försäkrade för skada mot tredjeperson

Drönare

Tack vare avancerad teknik kan flygfoto nu ske med fotografen kvar på marken, multikoptern kan även flyga helt autonomt efter en gps rutt. Multikopterns position och höjd sänds ner till operatören, på så vis kan man ta bilder på exakta positioner.I drönaren sitter en kamera som skickar en live bilder ner till en monitor så att jag ser vad kameran uppe i luften är riktat mot, för att ta en bild så trycker jag enkelt på en knapp och bilden lagras sedan på kamerans minneskort.
Drönaren drivs med batterier och är därför tyst under flygningen,  flygtiden ligger på ca 25 minuter .

Kamera

Jag fotograferar i RAW format för total bildkontroll. Jag redigerar bilderna innan leverans men har kunden önskemål om egen redigering så går det utmärkt.

Säkerhet

Jag sätter säkerheten främst och nekar uppdrag som jag anser inte kan utföras säkert med hänsyn till vad som skulle inträffa vid ev haveri. Detta följer Transportstyrelsen regler och min egen försäkring mot skada på tredje part, innan uppdrag så går jag igenom med kunden vad som gäller och hur man kan anpassa uppdraget för att utföra det på ett säkert sätt. Innan varje flygning inom kontrollzonen vid flygplatser måste tillstånd begäras av kontrolltornet, detta har jag utarbetade rutiner för och ingår i det vardagliga uppdraget.

Portfolio


Referenser


Riksantikvarieämbetet

Farstorp - en arkeologisk översikt

torsdag 31 oktober 2013

Efter sommarens arkeologiska utgrävning i området kring Farstorp har nu bilden klarnat ytterligare. Vi börjar sakta få grepp om de händelser som ägt rum under årtusendenas lopp. Som på så många andra ställen har denna plats brukats av människor vid flera olika tillfällen och för olika sorters ändamål. En del av de iakttagelser som vi har gjort har vi bloggat om tidigare. Men nu kan det kan vara på sin plats med en sammanfattande översikt. Du når tidigare blogginlägg via länkarna i texten.

Flygfoto över den arkeologiska utgrävningen i farstorp

De mest iögonfallande spåren när vi påbörjade utgrävningen var alla de röjningsrösen som låg upplagda över hela undersökningsytan. Dessa stensamlingar har uppkommit genom att människor vid flera tillfällen röjt intilliggande ytor från sten, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet. Stenarna har kastats upp i en hög och rätt ofta har detta skett intill jordfasta block. Om dateringarna från den förundersökning som föregick sommarens utgrävning stämmer, innebär det att de agrara lämningarna vid Farstorp huvudsakligen tillkommit under ett tidsavsnitt som sträcker sig från 1400-tal fram till och med 1700-tal. Några enstaka dateringar finns även från perioderna både före och efter detta skede.

Farstorp från ovan

torsdag 8 augusti 2013

Den här veckan har vi bland annat ägnat åt att prova en smidig metod för lodfotografering. Med hjälp av en liten radiostyrd helikopter från VIP AB har vi gjort överflygningar och fotat undersökningsområdet från luften. Från cirka 30 meters höjd framträder tydligt gravar, röjningsrösen och andra konstruktioner. Flygfotograferingen underlättar dokumentation i plan och gör att vi inte behöver mäta och rita allt.


Förhållandena för flygning här i Farstorp visade sig ha vissa svårigheter i form av högspänningsledning, intilliggande skogskanter och besvärliga vindar. Trots det fungerade metoden som vi hade tänkt oss och vi fick flera bra bilder.

Bild på Håkan Snäll och drönare under körning Foto över utgrävningarna i Farstorp

Carlfors bruk

Fotografering av ny fabrikslokal inför invigning 16/9 2016

Flygfoto över Carlfors bruk inför invigningen

Jönköpings modelltillverkning 9/9 2016

Fotografering till nytt marknadsmaterial

Flygfoto över Jönköpings modelltillverkning